Barion Pixel
top of page

Még egy év az oviban

Menjen vagy maradjon oviban?!? 🎓👩‍🎓💼🎒


Határidők és fontos tudnivalók:

♣ Tanköteles az a gyermek, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét

♣ Plusz egy év oviban maradást a szülőnek kell kérelmezni ( ezt gyám, vagy gyámhatóság is megteheti ha nincs szülő)

♣ Kérelem benyújtási határideje: 2022. január 18.

♣ Hogyan lehet?: Ügyfélkapunk vagy postán (emailben nem fogadják el)

♣ Nyilatkozni kell, hogy ezzel mindkét szülő egyetért, ha közösen nevelik a gyermeket

♣ Kitöltendő dokumentumokat letölteni 2021. decemberétől lehet a Köznevelési Engedélyezési Rendszer honlapjáról LINK ITT

♣ Van szakértői vélemény a gyermekről? (SNI, BTMN), akkor nem kell külön kérni az Oktatási Hivatal nyomtatványán, DE! az oviba ezt a véleményt be kell mutatni

♣ Ha nincs szakértői vélemény január 18-ig, de folyamatban van, úgy a szülő mindenképp kérelmezze a plusz egy év ovit a fent megjelölt módon
A kérelem mellékletei:


📑 A kérelemhez NEM KÖTELEZŐ mellékleteket csatolni.


📑 A kérelemhez minden olyan dokumentum CSATOLHATÓ, amely a kérelemben foglaltakat igazolja: pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye, óvodai fejlődési napló, pedagógiai szakvélemény, szakorvosi igazolás, stb.


📑 Az Oktatási Hivatal az eljárása során azt vizsgálja, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet. Ha a szülő nem mellékel kérelméhez igazoló dokumentumot, vagy azokból nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani a gyermek fejlettségi szintjét, az Oktatási Hivatal pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről gondoskodik.


📑 Amennyiben a kérelmet a gyám nyújtja be, a gyám kirendeléséről szóló döntést csatolni kell a kérelemhez.

Gyakori kérdések:


1. Nincs Ügyfélkapum, mit tegyek?


Postai úton is be lehet nyújtani az Oktatási Hivatal címére az elektronikusan kitöltött, kinyomtatott és kézzel aláírt űrlapot Oktatási Hivatal, Budapest, 1982


2. Nincs szakvélemény, akkor is kérhetem?


Igen, ha szükség lesz pedagógiai szakvéleményre, úgy az Oktatási Hivatal ezt elrendeli.


3. Hogyan adjam be a kérelmet?


Az Oktatási Hivatal honlapján december végétől lesz elérhető a kitöltendő nyomtatvány. Kitöltöm, amit vagy ügyfélkapun továbbítok, vagy kinyomtatom a kitöltöttet és aláírva postázom.


4. Milyen indoklást írjak?


Minden olyat, ami szerinted gátolja a sikeres iskolai munkát. Leggyakoribb indokok: - nem alakult ki a kezessége

- nem elég tartós a figyelme

- állandóan izeg-mozog, nem képes 5 percig nyugton ülni

- figyelme elkalandozik,

- nem tűri jól a monoton tevékenységeket

- szabályokat nehezen követi

- ceruzafogása, vonalvezetése helytelen

- térben nem jól tájékozódik

- nagymozgása fejletlenebb

- gondolatait nem tudja érthetően kifejezni

- beszédértése alul marad társaitól

- beszédhangokat nem tudja megkülönböztetni

- hosszabb verseket nem tud megtanulni, gyenge az emlékező képessége


5. Ha nem fogadom el a döntést, fellebbezhetek?


A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat és a Szakértői Bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényű. A hivatal döntése ellen annak kézhezvételét követően 15 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a felperes lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint közigazgatási ügyekben illetékes Törvényszékhez kell címezni és az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani. A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

204 megtekintés0 hozzászólás

Comments


bottom of page