Barion Pixel
top of page

Milyen tünetek esetén gondoljunk tanulási zavarokra?

Sok gyereknek nehézségei adódnak az olvasással, írással vagy más tanulással kapcsolatos feladatok végrehajtásával. Ez azonban még nem jelenti minden esetben azt, hogy tanulási zavara lenne a gyermeknek. A tanulási zavarral küzdő gyermekeknek gyakran több tanuláshoz kapcsolódó tünete is van és ezek nem múlnak el maguktól, vagy nem javulnak idővel, folyamatosan jelen vannak, sőt, romolhatnak is. A tanulási zavarok jelei egyénenként eltérőek lehetnek, azonban vannak figyelmeztető jelek, melyek megléte esetén jó, ha a szülő tanulási zavarokra is gondol.


Sok tanulási zavarban szenvedő gyermek küzd az iskolában a jobb eredményekért, gyakran hiába. Ez befolyásolhatja a gyermek önbecsülését és motivációját a tanulás iránt. Tudja meg, hogyan ismerheti fel a tanulási zavar jeleit, és mit tehet szülőként gyermeke érdekében.


Mi az a tanulási zavar?


A tanulási zavar egy információfeldolgozási probléma, amely megakadályozza, hogy egy személy megtanuljon egy készséget és azt hatékonyan használja. A tanulási zavarok általában átlagos vagy átlag feletti intelligenciával rendelkező embereket érintenek. Ennek eredményeként a rendellenesség az életkor és az intelligencia alapján elvárt készségek, valamint a tanulmányi teljesítmény közötti szakadékként jelenik meg. A tanulási zavarok hatással vannak a gyermek olvasási, írásbeli kifejezőkészségére, matematikai vagy nonverbális képességeire.


Leggyakrabban megjelenő általános tünetek:

- rövidtávú figyelem

- rossz memória

- nehézségek az utasítások követésében

- a gyermek nem tud különbséget tenni a betűk, számok vagy hangok között

- gyenge olvasási és/vagy írási képesség

- szem-kéz koordinációs problémák; rosszul koordinált mozgás, ügyetlenség

- szervezetlenség és egyéb érzékszervi nehézségek

- magatartási, beilleszkedési problémák

- rendszeresen elveszíti a tanszereit, egyéb felszereléseit

- rosszul jegyzi meg, és jelöli be a házi feladatait

- gyenge teljesítmény a tornaórákon a mozgáskoordinációs problémái okán, ami gyakran a ceruzafogásban is megnyilvánul


A tanulási zavarral küzdő gyermeknek az alábbiak közül egy vagy több tünete is lehet:

- következmények átgondolása nélkül cselekszik (impulzivitás)

- „színészkedés, bohóckodás, figyelemfelhívó viselkedés” iskolai vagy társadalmi helyzetekben

- nehéz összpontosítás; könnyen elterelhető figyelem

- nehézkes gondolatkifejezés

- problémák az iskolai teljesítménnyel hétről hétre vagy napról napra

- rövid, egyszerű kifejezések használata; vagy szavak elhagyása a mondatokból

- problémát jelent a csöndben maradás

- nehézkes alkalmazkodás a változásokhoz

- problémák a szavak vagy fogalmak megértésével kapcsolatban


Minden egyes tanulási zavarnak megvannak a rájuk jellemző tünetegyüttesei. Előfordulhat, hogy egy adott tanulási zavarral élő gyermek nem rendelkezik a zavar összes jelével. Nézzük meg ezeket a tünetegyütteseket egyenként is.


Olvasással kapcsolatos tünetek

Forrás: https://unsplash.com/photos/RjdoQxJ7-5k


Az olvasással összefüggő tanulási zavarok általában azon a nehézségen alapulnak, hogy a kimondott szót különböző hangok kombinációjaként érzékeli a gyermek. Ez megnehezítheti annak a megértését, hogy egy betű vagy betűk hogyan, milyen módon képviselnek egy hangot és a különböző betűkombinációk hogyan alkotnak egy szót.


A munkamemóriával kapcsolatos problémák – azaz, az információ pillanatnyi tárolásának és manipulálásának képessége – szintén szerepet játszhatnak ezekben az esetekben.


Még az alapvető olvasási készségek elsajátítása után is nehézségekbe ütközhetnek a gyerekek a következő képeségekkel:


- Olvasás kortársakhoz viszonyított tempója mind némán, mind hangosan

- Az olvasottak megértése

- Az olvasottakat pontos felidézése

- Következtetések levonása az olvasottak alapján

- Helyesírás

- Nehézkes beszédértés

- Nehézségek az írott és a beszélt nyelv megszervezésében

- Megkésett beszédfejlődés

- Gondolatok vagy érzések kifejezésének nehézsége

- Új szavak (szókincs) tanulásának nehézségei, akár olvasás, akár hallás után

- Problémák az idegen nyelvek tanulásával

- Dalok és mondókák tanulásának nehézségei

- Nehéz a kérdések megértése és az utasítások követése

- Irányok tévesztése (bal, jobb)


Az olvasással kapcsolatos tanulási zavart általában diszlexiának nevezik a szakemberek, ezt a kifejezést az olyan információfeldolgozási problémák leírására használhatják, amelyek olvasási nehézséget okoznak.


Írással kapcsolatos tünetek:

Forrás: https://unsplash.com/photos/RdmLSJR-tq8


Az írás összetett vizuális, motoros és információfeldolgozási képességeket igényel. Zavara a következő tüneteket okozhatja:


- Lassú és nehezen kivitelezett, kifejezetten “munkaigényes” kézírás

- Nehezen olvasható, csúnya külalak

<